Gratis internet

Internets ankomst var en av de mest betydelsefulla händelserna i människans moderna historia. Än i dag har vi inte förstått de totala konsekvenserna av denna grundläggande transformation. Tack vare internet har hela planeten de senaste decennierna fått chansen att fritt kommunicera med varandra, tillgång till en oerhörd mängd kunskap, tillgång till en lika oerhörd mängd kultur och mycket mycket mer. Internet har fått en central del av vår vardag, och vi har hittat nya sätt att uttrycka våra känslor och tankar via de många medier som internet erbjuder. I ett modernt land är internet en central del av skolorna, sjukhusen, staten, polisen; om det finns så är det mycket få yrken där internet inte på något sätt spelar en roll. Tillgången till internet har därför blivit en mycket viktig fråga, särskilt i fattigare länder där individer inte har kapacitet att själva betala för uppkoppling. Vi ska här i korthet diskutera denna fråga.

Varför gratis internet?

Länder där medborgarna har begränsade tillgångar har ofta inga eller problematiska uppkopplingar, vilket är ett hinder för en rad utvecklingar. Att erbjuda gratis internet till de fattigare delarna av världen är därför en viktig fråga för filantroper över hela världen. Ett exempel är Googles plan att med hjälp av stora luftballonger kunna erbjuda gratis internet till avlägsna och/eller fattiga områden. En annan idé kommer från en svensk som med stöd från Facebook försöker etablera gratis wifi för invånare i Nairobi. Nairobi är ett bra exempel på problemet med internettillgången, här finns ett utbrett 4G nätverk, men få i Nairobis enorma slumkvarter har råd med den, vissa menar att hela 80 % av Kenyas befolkning inte har råd att koppla upp sig till internet. Detta försöker man lösa genom att installera enorma routers som kommer ge tillgång till internet helt gratis. Investeringar av det här slaget börjar mer och mer ta form av nödvändiga samhällsinvesteringar. Men det finns även skäl för oss i rikare länder som Sverige att fundera över om inte internet borde vara allmänt och gratis.

Internet i framtiden

I Sverige kan du ha svårt att vara en funktionell samhällsmedborgare utan systematisk tillgång till internet. Många viktiga samhällstjänster börjar helt och hållet digitaliseras. Bankerna är ett bra exempel. Fler och fler börjar jobba från andra platser än sina arbetsplatser eftersom internet gör det möjligt. Till exempel är helioworks.se en sida som erbjuder arbetsplatser till folk som inte har en fysisk arbetsplats. Vi kommunicerar med lärare, myndigheter, familj och vänner, samt kunder och chefer via internet. Många börjar därför undra om tillgången till internet inte borde vara garanterad av staten, eftersom det är en absolut nödvändighet, och de flesta individer och i princip alla arbetsplatser behöver tillgång till bra internet. Andra menar att staten skulle sköta det här mindre effektivt än företagen, och att vi därför borde fortsätta med det moderna systemet. En tredje grupp menar att internet ska betalas för, och garanteras av staten men skötas av privata företag. Oavsett så behöver vi öka tillgängligheten för alla invånare på jorden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *